• 13
  • 13
  • 01
  • 13
  • 13
  • 05
  • 05
  • 13
  • 08

มาลินี พีระศรี (1)

13
icon360

ชื่อโบราณวัตถุ :
มาลินี พีระศรี (Malini Bhirasri)
ศิลปิน :
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri)
ปีพุทธศักราช : 
ปี พ.ศ.2502 (1959)
เทคนิค :
หล่อปลาสเตอร์ (Plaster)
ขนาด :
สูง 38 เซนติเมตร (H.38 cm.)

 m s12ok

 icon360 2