• 13
  • 13
  • 01
  • 13
  • 13
  • 05
  • 05
  • 13
  • 08

แบบร่างพระบรมรูปรัชกาลที่ 6

16
icon360

ชื่อโบราณวัตถุ :
แบบร่างพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 (King Rama VI)
ศิลปิน :
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri)
ปีพุทธศักราช: 
ปี พ.ศ. 2501 (1958)
เทคนิค:
หล่อปลาสเตอร์ (Plaster)
ขนาด :
สูง 45 เซนติเมตร (H.45 cm)

 m s14ok
icon360 2