• 13
  • 13
  • 01
  • 13
  • 13
  • 05
  • 05
  • 13
  • 08

โรมาโน วิเวียนี (3)

13
icon360

ชื่อโบราณวัตถุ :
โรมาโน วิเวียนี( Romano Viviani)
ศิลปิน :
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri)
ปีพุทธศักราช: 
ปี พ.ศ.2473 (1930)
เทคนิค:
หล่อปลาสเตอร์ (Plaster)
ขนาด :
สูง 27 เซนติเมตร (H.27 cm.)

 m s16ok

 icon360 2