• 13
  • 13
  • 01
  • 13
  • 13
  • 05
  • 05
  • 13
  • 08

แพะ

13
icon360

ชื่อโบราณวัตถุ :
แพะ (A Goat)
ศิลปิน :
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri)
ปีพุทธศักราช : 
ปี พ.ศ.2498 (1955)
เทคนิค :
หล่อปลาสเตอร์ (Plaster)
ขนาด :
สูง 14 เซนติเมตร (H.14 cm.)

 m s17ok

 icon360 2