icon menu menu new r1 c1 menu new r1 c2 menu new r1 c3 menu new r1 c4 menu new r1 c5

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2902 7940, 0 2902 7942 ต่อ 103, 113
โทรสาร 0 2902 7941
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 09.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
Website : www.narama9.go.th

map