• 05
  • 06
  • 08
  • 01
  • 02
  • 04
  • 03
  • 09
  • 07

01
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติช้างต้น  ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังดุสิตริมถนนอู่ทองใน  ภายในอาคารจัดแสดงมีการนำเสนอเรื่องราวอันเกี่ยวข้องกับช้างต้น  ซึ่งหมายถึงช้างสำคัญที่ได้รับการขึ้นระวางเป็นช้างหลวงส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์  ด้วยในสังคมไทยและสังคมเอเชีย อาคเนย์ถือว่าช้างที่มีคุณลักษณะพิเศษอันเป็นมงคลจะนำมาซึ่งพระบารมีอันเกริกไกรยิ่งใหญ่แก่แผ่นดิน  บ้านเมืองอุดมทั้งธัญญาหาร ภักษาหาร  และอาณาประชาราษฎร์จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข  จึงจัดเป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>

01

05

08