พระอคัสยะ หรือ พระศิวะ ในปางพระเทพครู

เขียนโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส on . Posted in โบราณวัตถุที่สำคัญ

b 01
icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
พระอคัสยะ หรือ พระศิวะ ในปางพระเทพครู
แบบศิลปะ :
...
ชนิด : 
สำริด
ขนาด :
สูง 20.5 เซนติเมตร
อายุสมัย :
ราวพุทธศตวรรษที่ 14-15
ลักษณะ :
พระศิวะ เมื่อเสวยพระชาติเป็นพระเทพครู นามพระอคัสยะ ทรงเป็นพระผู้แนะนำศาสนาฮินดูและอารยธรรมต่างๆ ให้แก่อินเดียภาคใต้ อยู่ในท่าประทับยืน แต่พระบาททั้งคู่ชำรุดหักหายไป พระเกศาเป็นชฎามกุฏ ซึ่งมีสัญลักษณ์คือ กะโหลกและพระจันทร์เสี้ยวประดับอยู่ด้านหน้าเหนือพระนลาฏ บนพระนลาฏมีพระเนตรที่ 3 ทรงไว้เครายาว มีสองพระหัตถ์ ซึ่งพระหัตถ์ขวาทรงถือลูกประคำหรือพวงมาลัยลูกปัด (อักษมาลา) ยกขึ้นในระดับพระอังสา อีกพระหัตถ์หนึ่งหักหายไป เข้าใจว่าจะทรงถือแส้ ทรงสวมลูกประคำรอบพระศอ และสวมสะพายสายยัชโญปวีต ซึ่งทำด้วยผ้าและไข่มุก บนพระอังสาซ้าย ทรงสวมพาหุรัด และทองข้อพระกร นุ่งผ้ายาวกรอมพระบาท มีผ้าคาดเอว ผูกห้อยชายอยู่ด้านหน้า
ประวัติ :
แหล่งที่พบ ที่พังพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส

 

m c01icon360 2

z c01icon zoom 2

01

"04”

"07”