อาคารจัดแสดง

p02

0.2โรงกษาปณ์สิทธิการ สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสถานที่ผลิตเงินเหรียญแห่งใหม่ที่มีความทันสมัย โดยเลือกพื้นที่บริเวณริมคลองคูเมืองเดิม ใกล้วัดชนะสงคราม ซึ่งสถานที่ตั้ง  พระตำหนักของเจ้านายฝ่ายวังหน้า (กรมพระราชวังบวรสถานมงคล) มาแต่ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดให้รื้อถอนพระตำหนักของเจ้านายฝ่ายวังหน้าที่ตั้งอยู่บริเวณนี้ และพระราชทานเงินค่ารื้อถอนและสร้างวังใหม่ให้แก่เจ้านายทุกพระองค์ เมื่อแล้วเสร็จได้รับพระราชทานนามว่า “โรงกษาปณ์สิทธิการ”
โรงกษาปณ์สิทธิการ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ออกแบบโดยนายคาร์โล อัลเลกรี (Carlo Allegri)  สถาปนิกชาวอิตาเลียนประจำราชสำนักสยาม ได้แรงบันดาลใจมาจากโรงงานเครื่องจักรที่เมืองเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ อาคารหลักด้านหน้าเป็นทรงปั้นหยา สูงสองชั้น หลังคามุงกระเบื้องว่าว สองข้างอาคารหลักเป็นอาคารชั้นเดียวต่อเป็นปีกทอดยาวหักมุมฉากสี่ด้านบรรจบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเชื่อมต่อกัน บริเวณสันหลังคา เชิงชาย ช่องบานประตู หน้าต่างประดับด้วยลวดลายฉลุไม้อย่างงดงาม การก่อสร้างโรงงานกษาปณ์สิทธิการเสร็จสมบูรณ์และเริ่มดำเนินการผลิตเหรียญครั้งแรกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2445  ใช้งานเรื่อยมาจนถึงปี 2511 กรมธนารักษ์จึงได้ย้ายไปสร้างโรงงานแห่งใหม่ ต่อมากรมศิลปากรได้ทำบูรณะและประกาศขึ้นทะเบียนโรงกษาปณ์สิทธิการเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ เมื่อ 22 สิงหาคม 2521 **(ราชกิจจานุเบกษา)

อ้างอิง : หนังสือนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  (Guide to The National Gallery, Bangkok)