• 10
  • 09
  • 08
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01
  • 11

ขี่ม้าส่งเมือง

11
icon360

ผลงาน :
ขี่ม้าส่งเมือง
ศิลปิน :
นายเขียน ยิ้มศิริ
เทคนิค :
ประติมากรรมสำริด
ปีที่สร้างสรรค์ :
พ.ศ. 2505
ขนาด :
สูง 62 เซนติเมตร
ประวัติ :
ประติมากรรมแบบอุดมคติที่จับเอาลักษณะความรู้สึกที่อ่อนหวานของเส้นในศิลปะแบบประเพณี ผสานกับรุปทรงที่ตัดทอน ปราศจากโครงสร้างของกล้ามเนื้อและลักษณะพื้นผิวของงานที่เกลี้ยงเกลาทำให้เกิดความผสมกลมกลืนของเส้นและรูปทรง สร้างความรู้สึกให้แลดูอ่อนพริ้ว มีความเคลื่อนไหว (อำนาจ 2524 : 127 - 128)
อ้างอิง :
หนังสือนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (Guide to The National Gallery, Bangkok)
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

m zz11icon360 2