• 10
  • 09
  • 08
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01
  • 11

รูปเหมือนบุคคล พระยาอนุมารราชธน

02
icon360

ผลงาน :
พระยาอนุมานราชธน
ศิลปิน :
สนั่น ศิลากรณ์
เทคนิค :
ประติมากรรมสำริด
ปีที่สร้างสรรค์ :
...
ขนาด :
สูง 75 เซนติเมตร
ประวัติ :
สนั่น ศิลสกรณ์ ได้รับการศึกษาที่โรงเรียนประณีตศิลปกรรม แผนกปั้นเป็นผู้ช่วยของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในการออกแบบอนุสาวรีย์ต่าง ๆ ด้วยความเจนจัดในเรื่องกายวิภาค (Anatomy) ทำให้ผลงานของท่านมีรูปทรงที่ถูกต้องมีพลัง เต็มไปด้วยชีวิตชีวา(วิบูลย์ 2542 ก : 150)
อ้างอิง :
หนังสือนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (Guide to The National Gallery, Bangkok)
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

m zz02icon360 2