• 10
  • 09
  • 08
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01
  • 11

ดินแดนแห่งความยิ้มแย้ม

03
icon360

ผลงาน :
ดินแดนแห่งความยิ้มแย้ม (Land of Smile)
ศิลปิน :
นายเขียน ยิ้มศิริ (Khien Yimsiri)
เทคนิค :
สำริดหล่อ (Bronze)
ปีที่สร้างสรรค์ :
พ.ศ. 2493 (1950)
ขนาด :
37 x 30 เซนติเมตร (37 x 70 cm.)
ประวัติ :
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2493 เขียน ยิ้มศิริ เกิดวันที่ 22 พฤษภาคม 2465 ที่ธนบุรี ภายหลังจากจบชั้น ม.6 จากโรงเรียนอัมรินทร์โฆสิต ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนประณีตศิลปกรรม พ.ศ. 2493 ได้รับทุนกระทรวงศึกษาธิการไปศึกษาวิชาประติมากรรมที่ Chelsea School of Art ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ภายใต้การดูแลและแนะนำของ Henry Moore เป็นเวลา 1 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 ได้รับทุนจากรัฐบาลอิตาลี ไปศึกษาประติมากรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ ณ สถาบันศิลปะแห่งกรุงโรม (Academy of Fine Arts of Rome) ในปี พ.ศ. 2496 ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาประติมากรรม พ.ศ. 2507 รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมและประติมากรรมสืบต่อจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2514รวมอายุได้ 49 ปี
อ้างอิง :
หนังสือศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9 (หน้า 65)
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

m zz03

icon360 2