• 10
  • 09
  • 08
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01
  • 11

รำมะนา

06
icon360icon zoom

ผลงาน :
รำมะนา
ศิลปิน :
ชิต เหรียญประชา
เทคนิค :
ไม้มะฮอกกานี
ปีที่สร้างสรรค์ :
พ.ศ. 2493
ขนาด :
สูง 47 ซม.
ประวัติ :
ชิด เหรียญประชา เกิด พ.ศ. 2441 ที่จังหวัดนครปฐม เริ่มศึกษาศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่าง เมื่อเหลือเวลาอีก 1 ปีจะจบการศึกษา เขาลาออก ต่อมาได้ทำงานเป็นช่างศิลปให้กับสำนักงานศิลปาคารในการออกแบบแกะบล็อกและตราเครื่องหมายต่างๆ เมื่อมีการจัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ก็ได้รับผลงานเข้าประกวด และได้เกียรติให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทประติมากรรม ในปี พ.ศ. 2493 ชิตยังเคยเป็นนายกจิตรกรรมประติมากรรม สมาคมแห่งประเทศไทยอยู่ 3 ปี ต่อมาภายหลังสมาคมได้ยุบเลิกไป ชิตนำเอาความบันดาลใจจากลักษณะของความเป็นไทยจากพระพุทธรูปไทยที่มีสัดส่วนและสร้างงดงามกับความคิดส่วนตัวโดยจัดวางโครงสร้างและองค์ประกอบแบบสมัยใหม่มาผสมผสาน และสนใจสร้างงานประติมากรรมโดยการแกะสลักด้วยวัสดุไม้และงาช้าง
อ้างอิง :
หนังสือ 6 ทศวรรษศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

m zz06

icon360 2

z zz06icon zoom 2