• 10
  • 09
  • 08
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01
  • 11

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

07
icon360

ผลงาน :
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ศิลปิน :
ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี
เทคนิค :
หล่อทองแดง
ปีที่สร้างสรรค์ :
พ.ศ. 2466
ขนาด :
...
ประวัติ :
...
อ้างอิง :
หนังสือ 6 ทศวรรษศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

m zz07icon360 2