ติดต่อพิพิธภัณฑ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
เลขที่ 4 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ ​02 282 8525, 02 281 2224
โทรสาร​​02 282 0637, 02 281 2224

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารส่วนบุคคล (แท็กซี่)
เดินรถทางเดียว มีที่จอดรถสะดวก

ทางที่ 1 จากบางลำภู เข้าสู่ถนนจักรพงษ์ ผ่านหน้าวัดชนะสงคราม ชิดขวาเข้าถนนเจ้าฟ้า แล้วเลี้ยวขวาเข้ายังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

ทางที่ 2 จากฝั่งธนบุรี ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ชิดซ้ายลงสะพานเข้าถนนเจ้าฟ้า ชิดขวา แล้วเลี้ยวขวาเข้ายังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

ทางที่ 3 จากสนามหลวง ผ่านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และโรงละครแห่งชาติ เข้าถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ ถึงสี่แยกเลี้ยวขวา บรรจบกับทางที่ 1 เข้าสู่ถนนจักรพงษ์ ผ่านหน้าวัดชนะสงคราม ชิดขวาเข้าถนนเจ้าฟ้า แล้วเลี้ยวขวาเข้ายังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

รถโดยสารประจำทาง
รถประจำทางจากฝั่งธนบุรี ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า  30, 80, 123, 80, 91, 507
รถประจำทางจากถนนพระอาทิตย์ สาย 6, 9, 15, 19, 32, 33, 53, 64, 65, 524
รถประจำทางจากถนนจักรพงษ์ สาย 3, 30, 32, 33, 43, 64, 524

เรือโดยสาร
เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าพระอาทิตย์ (N.13) ) เดินย้อนกลับมาทางสะพานปิ่นเกล้า จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจ้าฟ้า เดินต่อไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

เรือข้ามฟาก : ท่าเรือปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) ) เดินย้อนกลับมาทางสะพานปิ่นเกล้า ตรงเข้าถนนเจ้าฟ้า เดินต่อไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

รถไฟฟ้า BTS
ลงสถานีสะพานตากสิน S6 (สายสีลม) ใช้ทางออกที่ 2 และใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าสาทร (Central Pier) ไปยังท่าสถานีรถไฟ แล้วใช้บริการเรือข้ามฟากไปยังท่าพระอาทิตย์ (N.13) เดินย้อนกลับมาทางสะพานปิ่นเกล้า จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจ้าฟ้า เดินต่อไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป