แผ่นหินบรรจุวัตถุมงคล

head 2018 34icon360

ชื่อโบราณวัตถุ :
แผ่นหินบรรจุวัตถุมงคล
แบบศิลปะ :
...
ชนิด : 
...
ขนาด :
อายุสมัย :
...
ลักษณะ :
สภาพ :
...
ประวัติ :
...
ที่มา :
ได้จากการขุดแต่งปราสาทพนมรุ้ง รับมอบเมื่อ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2531
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

phimai model 2018 34icon360 2