b 01
icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
เทวดา
แบบศิลปะ :
รัตนโกสินทร์
ชนิด : 
โลหะผสม
ขนาด :
สูง 87 ซม. ฐานกว้าง 18 ซม.
อายุสมัย :
พุทธศตวรรษที่ 25
ลักษณะ :
เทวดาประทับยืน สวมมงกุฎทรงชฏาประดับพลอย มีกรรเจียกจอน พระนลาฎกว้าง พระขนงต่อกันเป็นแผง เชื่อมต่อกับพระนาสิก พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกเล็ก พระโอษฐ์เป็นกระจับ พระปรางค์อิ่ม พระกรรณเรียวแหลม สวมกุณฑลเป็นพู่แหลมยาวจรดพระอังสะ พระเศียรด้านหลังทำเป็นเส้นพระศกตรงยาวจากขอบมงกุฏจรดพระศอ พระศอเป็นปล้อง พระวรกายเล็ก พระอังสะกว้าง สวมกรองศอ ทับทรวง พาหุรัต ทองกร พระธำมรงค์ พระหัตถ์ขวายกหงายขึ้นบริเวณพระอุระ ถือพระคัมภีร์ พระหัตถ์ขวาห้อยลงข้างพระโสณี ถือพระขรรค์ หันปลายด้ามขึ้น สวมรัดประคดทับบนผ้าลายดอกพระปั้นเหน่งเป็นรูปข้าวหลามตัด ผ้านุ่งยาวจรดพระชงฆ์ ชายผ้าทบด้านหน้าเป็นแผ่น ด้านนอกสุดประดับลายดอกไม้ส่วนปลายมีชายแครงแผ่ออกด้านข้างซ้อนกัน 2 ชั้น สวมทองข้อพระบาทแลฉลองพระบาททรงงอน ส้นพระบาทขวายกขึ้นเล็กน้อย ประทับยืนบนฐานสิงห์ ฐานด้านหน้ามีชายผ้าทิพย์ห้อยตกลงมาจากด้านบน ขอบฐานประดับด้วยลายกระจัง
สภาพ :
ชำรุดรักและทองบริเวณพระศอ พระอังสะ พระอุระและพระกรกะเทาะหลุดลอก พระขรรค์หักหายไป
ประวัติ :
เป็นของที่เก็บรักษาอยู่ที่พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์มาแต่เดิม สันนิษฐานว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระภูมิประจำเขามหาสวรรค์ ประดิษฐานอยู่ในหอทางทิศเหนือข้างหอพิมานเพชรมเหศวร์
สถานที่เก็บรักษา :
หอเทพารักษ์ทางด้านทิศเหนือในกลุ่มอาคารหอพิมานเพชรมเหศวร์
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี

 m s01icon360 2

z s01icon zoom 2

01

"04”

"07”