ประติมากรรมรูปกวางหมอบ

เขียนโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ on . Posted in โบราณวัตถุที่สำคัญ

b 01
icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
ประติมากรรมรูปกวางหมอบ
แบบศิลปะ :
ศิลปะทวารวดี
ชนิด : 
ศิลา
ขนาด :
มีความกว้าง 9.0 เซนติเมตร  ยาว 19.8 เซนติเมตร สูง 18.5 เซนติเมตร
อายุสมัย :
...
ลักษณะ :
เป็นประติมากรรมลอยตัว  รูปกวางหมอบบนฐานแบนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ลักษณะของกวางหมอบเท้าด้านหน้างอเข้าหาอก  ด้านซ้ายพับตรง  ส่วนหัวเหลียวไปด้านหลัง  เขาทั้งคู่หักหายไป
สภาพ :
มุมฐานด้านล่างแถบขวาและด้านหลังแถบซ้ายชำรุดเล็กน้อย  ใบหน้ากว้าง มีการชำรุดที่โหนกแก้มด้านซ้าย  เขาทั้งคู่หักหายไป
ประวัติ :
พบในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

 m c01icon360 2

z c01icon zoom 2

01

"04”

"07”