แจกันคอยาว

head m01icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
แจกันคอยาว
แบบศิลปะ :
รัตนโกสินทร์ (แบบจีน)
ชนิด : 
ดินเผาเคลือบ
ขนาด :
ปากกว้าง 2.1 เซนติเมตร, สูง 15 เซนติเมตร
อายุสมัย :
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 25
ลักษณะ :
แจกันคอยาว เขียนลายปลามังกรและลายก้อนเมฆสีน้ำเงินบนพื้นสีขาว
สภาพ :
สมบูรณ์
ประวัติ :
นางสาวลิลลี่ โกยะวาทิน ร้านนครศิลป์  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2543
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล จังหวัดสตูล
คิวอาร์โค้ด สำหรับเข้าถึงระบบฐานข้อมูล :
QR05
(ท่านสามารถโหลดและนำไปใช้เพื่อการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อได้)

 satun model 2017 01icon360 2

satun zoom 2017 01
icon zoom 2