ประติมากรรมรูปเทพฝู (ฮก)

b 01
icon360icon zoom

ชื่อโบราณวัตถุ :
ประติมากรรมรูปเทพฝู (ฮก)
แบบศิลปะ :
...
ชนิด : 
Porcelain
ขนาด :
...
อายุสมัย :
...
ลักษณะ :
ยืนบนเมฆสวรรค์ตกแต่งลวดลายด้วยการเขียนลายมงคลด้วยสีครามใต้เคลือบ เทพฝูแต่งกายแบบขุนนางจีน มือซ้ายถือคทาหัวอยุ่อี่ แสดงถึงอำนาจโชค และวาสนา
ประวัติ :
...
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร

 

s02icon360 2

z01

icon zoom 2

01

"04”