• 10
  • 09
  • 08
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01
  • 11

รูปเหมือนบุคคล นายบุญถึง ฤทธิ์เกิด

15
icon zoom

ผลงาน :
รูปเหมือนบุคคล นายบุญถึง ฤทธิ์เกิด
ศิลปิน :
อุดร ฐาปโนสถ (พ.ศ.2475)
เทคนิค :
ประติมากรรมสำริด
ปีที่สร้างสรรค์ :
พ.ศ. 2496
ขนาด :
สูง 58 เซนติเมตร
ประวัติ :
อุดร ฐาปโนสถ หลังจบการศึกษาจากคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าทำงานเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนช่างศิลป์ จากนั้นก็หันหลังให้แก่วงการศิลป ไปประกอบอาชีพนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์ผลงานชิ้นนี้ เป็นรูปเหมือนนายบุญถึง ฤทธิ์เกิด เพื่อนรุ่นคณะจิตรกรรมฯ รุ่นที่ 5 พ.ศ.2491 (ขนิษฐา และคณะ 2535 : 87)
อ้างอิง :
หนังสือนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (Guide to The National Gallery, Bangkok)
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

04

icon zoom 2