• 10
  • 09
  • 08
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01
  • 11

เศียรพระพุทธรูป

17
icon zoom

ผลงาน :
เศียรพระพุทธรูป
ศิลปิน :
พิมาน มูลประมุข
เทคนิค :
...
ปีที่สร้างสรรค์ :
พ.ศ. 2490 - 2510
ขนาด :
...
ประวัติ :
...
อ้างอิง :
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=haiku&month=03-2014&date=25&group=2&gblog=88
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

07

icon zoom 2