• 10
  • 09
  • 08
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01
  • 11

แรกแย้ม

18
icon zoom

ผลงาน :
แรกแย้ม (The Flower – Blossom)
ศิลปิน :
แสวง สงฆ์มั่งมี (Sawaeng Songmangmee)
เทคนิค :
ปูนพลาสเตอร์ (Plaster)
ปีที่สร้างสรรค์ :
พ.ศ. 2492 (1949)
ขนาด :
สูง 155 เซนติเมตร (Height 155 cm)
ประวัติ :
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 1492 แสวง สงฆ์มั่งมี (2461 – 2501) เป็นนักเรียนรุ่นที่ 3 ของโรงเรียนศิลปากรแผนกช่าง สนใจศึกษาด้านประติมากรรม เข้ารับราชการที่กรมศิลปากร ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ปั้นอนุสาวรีย์หลายแห่ง เช่น รูปทหารเรือและทหารอากาศที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ปีพ.ศ. 2496 เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาประติมากรรม มีความสามารถในการปั้นภาพเหมือนจริง ผลงานชุดผู้หญิงเปลือยเป็นประติมากรรมที่แสดงความงามในลีลามท่าทางของหญิงสาวที่มีสุนทรียภาพสูง แสดงให้เรารู้สึกถึงความงดงามในเรือนร่างของมนุษย์ พ.ศ.2501 กระทำอัตวินิบาตกรรมด้วยอาวุธปืนไรเฟิลรวมอายุได้ 40 ปี
อ้างอิง :
หนังสือศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9 (หน้า 50)
สถานที่จัดแสดง :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

08

icon zoom 2